25 Ocak 2012 Çarşamba

Beyazın da beyazı var / Fuat Uğur

Radikal 9 Nisan 2002
Beyaz Türk prototipi, zaten Tanzimat'la "Batılılaşma" sürecine giren ve Osmanlı'dan tevarüs eden Boğaziçi Aşireti'nin Cumhuriyet rejimi kadrolarının tepesine oturmasıyla yapılandı. Onlar, Türkiye insanını yeniden şekillendirme ideolojisini oluştururken Batı'dan bolca istifade ettiler ama içine biraz sosyalizm, biraz devletçilik, biraz da milliyetçilik katmayı ihmal etmediler. Esasında bu konuda epey başarılı olundu da denilebilir.
Boğaziçi aşiretinin başarısı şuydu. İstanbul dışında kendisine benzeyen 2. ve 3. el türevlerini yaratıp yıllarca çarıklıları kentlere, hatta kasabalara bile sokmamayı başarmışlardı. Ama bir hata yaptılar. Affedilemez bir hata. Aşiret mensupları arasından çıkan ve burjuvalaşıp kapitalistleşenler, fabrikalarını Anadolu'nun ücra coğrafyalarına istihdam yaratmak üzere götürecekleri yerde, oturdukları yalıların yakınlarında bir yerde kurdular. Onlar dallanıp budaklandı ve gelip yalılarının ucuna dayandı. Hem de kendi kültürleriyle, yaşam biçimleriyle ve siyasal tercihleriyle...

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder